220. De la Trinitat Nova a Can Cuiàs per Torre Baró, el turó de Canyelles i el mirador de l’Estrella

Dist. 7,2 km Desn. +/- 250m

125. Travessa de Barcelona pels Tres Turons: Creueta del Coll, turó del Carmel i turó de la Rovira

Dist. 5,7 km Desn. +225 m / -315 m