SENDIF

Tots els icones:

Dificultat:  camí perfectament marcat i empedrat en alguns trams. Cal tenir en compte que el camí pot estar nevat durant l’hivern i la primavera. 

 

 

 

DIFICULTAT FÍSICA

MOLT FÀCIL: Recorreguts de fins a 6 km i amb un desnivell positiu acumulat de màxim 50 m. Són aptes per a tot tipus de públics i recomanats especialment per a famílies amb nens petits i persones grans (sempre i quan el camí no tingui algun element important associat a la dificultat tècnica).

FÀCIL: Recorreguts que poden arribar als 13 km (si són plans) o als 225 m de desnivell acumulat. Tot i ser aptes per a persones amb escassa preparació física, ja no són recomanables pera nens petits i per a persones grans.

MODERADA: Recorreguts que, si són plans, poden arribar als 20 km, o que, si són curts, poden assolir desnivells positius acumulats de fins a 575 m. Aquests itineraris ja són més exigents i requereixen una certa preparació física, o estar disposats a caminar més de 4 hores (comptant la tornada al punt d’inici).

EXIGENT: Recorreguts amb un desnivell positiu acumulat que pot arribar als 800 m, per la qual cosa són aptes per a persones que caminen per la muntanya amb una certa regularitat, o amb una bona condició física.

MOLT EXIGENT: Recorreguts d’alta muntanya que fàcilment assoleixen desnivells positius acumulats de 900 m, per la qual cosa solen ser ascensions a cims o a collades situades per sobre dels 2.000 m d’altura. Són itineraris aptes per a persones molt habituades a caminar per la muntanya.

 

DIFICULTAT TÈCNICA

TERRENY COMPLICAT Relliscós, perdedor…: En alguns trams el ferm de l’itinerari presenta certes dificultats: sol estar enfangat, és relliscós perquè hi ha pedra solta o pel tipus de sòl (argilós, arenós…), o la traça del camí és poc evident i es perd en certs punts.

PENDENTS PRONUNCIATS En certs trams: Alguns trams del camí, encara que siguin curts, presenten un fort pendent que pot generar dificultats a persones no avesades a transitar-hi, sobretot nens i persones grans.

CREUAMENT DE RIUS Poc o gens equipats: Hi ha trams de l’itinerari on cal creuar rius i torrents d’una amplada considerable i/o cabal abundant. Aquests passos poden estar equipats amb algun tronc en mal estat o, senzillament, no estar equipats. Creuar el riu esdevé una aventura.

CAIGUDA DE PEDRES Risc mig o alt en certs punts: Hi ha punts de l’itinerari on, pel pas d’altres persones o animals salvatges, o per la composició del terreny, existeix un risc de caiguda de pedres o rocs. Si són trams curts cal informar-ne, si són més llargs cal recomanar portar casc.

EXPOSICIÓ AL BUIT Precipicis: Alguns trams de l’itinerari passen a prop de precipicis i per tant estan molt exposats al buit, fet que pot generar vertigen a persones sensibles. Si hi ha elements de seguretat (com cordes o cadenes), aquesta sensació pot minvar.

TRAMS EQUIPATS Escales, cadenes, etc.: Alguns trams de pujada de fort pendent (i, potser, exposats al buit) estan equipats amb cordes, escales, baranes o cadenes. Tot i que aquests suports estan pensats per donar seguretat, en alguns casos superar-los resulta exigent.

GRIMPADA Cal agafar-se a les roques: Al llarg de l’itinerari hi ha trams rocosos de pujada que cal superar grimpant, és a dir, agafant-se a les roques amb les mans i els peus i pujant de cop tot el pes d’un mateix. Grimpar pot ser divertit, però per a molts resulta complicat.